Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunma Politikası

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Bilal Malkoç tarafından surmenebicaklari.com‘u ziyaretiniz ve internet sitemizi kullanmanız nedeniyle işlenecek olup, işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak, surmenebicaklari.com  adresini ziyaret etmeniz, internet sitesini kullanmanız nedeniyle kişisel verileriniz,

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Ayrıca, çerezler vasıtasıyla kişiler verilerinizin kullanımına ilişkin detaylara Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, teknolojik işler bakımından tedarikçilerimize, hukuki süreçlerin takibi amacıyla tedarikçimiz olan avukatlara/avukatlık bürolarına, herhangi bir yasal talep ve gereklilik halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz ise, bu çerezler kullanılarak sizlere reklam ve kampanya tanıtımlarının yapılması ve analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla, bu yönde hizmet alımı yaptığımız tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

surmenebicaklari.com internet sitemizin sunucuları yurtdışında bulunduğundan bilgileriniz yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Bilgilerinizin yurtdışında barındırılmasını istememeniz halinde internet sitemizi kullanmamanız gerekmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

surmenebicaklari.com adresimiz üzerinden elektronik ortamda otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, sitenin Yıldızlı Mah. Değirmen Sok. No: 19/7 Akçaabat/Trabzon adresine yazılı olarak ya da varsa siteye daha önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile [email protected] adresine iletebilirsiniz.